Van binnen naar buiten

Gepubliceerd op 9 mei 2023 om 12:46

Het is kennelijk hoogtijd dat ik ga schrijven. Zo kan ik ruimte geven aan wat ik innerlijk beleef. Op dit moment is dat innerlijke leven qua accent veranderd. Veelal gaat en ging het over wat je doet. Wat je creëert. Wolwezens maken- in mijn geval. Kunstenaar zijn. 

Sinds vorige week heeft er een nadruk verschuiving plaats gevonden. Ik merkte dat Wolwezens maken niet hoofdzakelijk mij vervullen kan. Die ontdekking kon ik doen doordat het meivakantie was en ik mijn taak thuis als moeder op me nam. Wanneer mijn artistieke handen rusten neemt mijn denken het over.
Ons denken heeft een scheppende kracht. Dat is onze oorspronkelijke kracht die we vergeten zijn en die door aardse machten bewust is verduisterd. Ons denken vandaag de dag heeft vooral het allerdaagse zintuigelijke karakter; piekeren en/of praktisch van aard. Dat laatste is soms ook nodig, we leven nu eenmaal in de materie en hebben daar ook op praktische wijze onze inspanningen te leveren. Huishoudelijke taken bijvoorbeeld en andere taken binnen en buitenshuis. 
Scheppend denken is vanuit een zuiver Zijn 'kauwen' op vraagstukken of raadselen die filosofisch, wetenschappelijk of spiritueel van karakter zijn. Wanneer je dat doet kun je tot inzicht en wijsheid komen. Zo houd ik er al geruime tijd van om geesteswetenschap van Rudolf Steiner tot me te nemen. Dat doe ik sinds een maand of wat via Mieke Mosmullers' boeken*. Daarnaast lees ik ook, wat voorbij kan komen via sociale media of (De Andere) krant. Zo onstaat er bijna dagelijks één of meerdere vraagstukken waar ik me in kan onderdompelen om tot opheldering te komen. 

Naast vraagstukken buiten mij zijn er ook innerlijke vraagstukken die vragen om reflectie. 
Het inzicht dat Wolwezens maken mij niet alle dagen tot leven wekt, maar dat tot woord komen van wat er innerlijk in mij leeft dat wel kan doen, liet mij beseffen dat mijn innerlijke leven mijn leven ís. Dat is mijn kern. Mijn ware wezen. En eigenlijk... is dat niet logisch? Eerst de binnenzijde, het ken uzelve, alvorens je naar buiten kunt treden. Eerst wil ik zuiver en bewust worden en dan kan ik het Licht in mij ontvangen. (En in wezen hebben we allemaal dat licht in ons reeds ontvangen, maar je zult daar eerst bewust van moeten worden en daarbij is een ieder vrij dat Licht wel of niet te aanvaarden).

Met en in dat heilige Licht wil ik leven en handelen. Het is ook precies dát Licht dat in mij denkt! Met het bewust worden van je denken en je gedachten te aanschouwen is je denken en je gedachte één met de geest uit welke ze voortkomt. 

Maar dan... dan treffen ook mij de weerstand, het onvermogen en de onzekerheden die ik te verdragen heb, die ik het hoofd moet bieden. Zo beschouwd wil ik mijn innerlijke ontwikkeling verder brengen zodat ik deze emoties kan omvormen tot vertrouwen, overgave en verwondering. 
Onzeker kan ik zijn over mijn taak en plaats hier op aarde. Wat heb ik hier te doen? Wat kan ik de mens bieden? Ik kan mij openstellen en mijn vertrouwen leggen in de hogere wereldorde die het lot zo prachtig componeert. 
Het zal zich ontvouwen- dit schrijven illustreert het deels misschien al...

liefs Natalie 

 

*Mieke Mosmuller 'Koningsweg

Foto door Natalie Emmens 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.